Joints

Posted in System components - for temperatures up to 145°C

Použitie konkrétneho spoja závisí okrem teploty a spôsobu uloženia aj od ďalších technických okolností, preto sa u každej stavby špeciálne posudzuje.


 
 
We use following joints for bonded system:

SP  90 
PUR segments with HDPE shrinking sleeve and adhesive belt
Usage: Underground installation (up to 90° C) without monitoring system.

 
SP 120          
Joint with HDPE shrink sleeve and adhesive belt
Usage: Underground installation (up to 120° C), basic insulation with adhesive belt

  
SP 145
Joint with HDPE shrink sleeve and shrink foil
Usage: Underground installation (up to 145°C) for demanding conditions

 
SP 145-S 
joint with HDPE shrink sleeve, shrink foil and adhesive belt
Usage: Underground installation (up to 145°C) for extremely demanding conditions

  
SP 145-P
joint with metal sheet, adhesive belt and shrink foil
Usage: Underground installation (up to 145° C), and non standard jacket dimensions, reduced dimensions, for repairs, etc.

  
SP 145-R
Dopeňovaná spojka so zmrašťovacou, redukovanou HDPE presuvkou. 
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia so zvýšeným zaťažením. 

                                        
SN  145      
joint with galvanized sheet
Usage: For aboveground piping application (up to 145° C) - SPIRO