Armatúra

Posted in Komponenty systému

Štandardná armatúra

Armatúry sú dodávané v rôznych variantoch a v potrebných DN a PN, ktoré rešpektujú účelový projekčný návrh. Pre podzemné uzatváracie armatúry sú vhodné predizolované navarovacie guľové kohúty, prípadne v spojení s odvzdušnením alebo vypúšťaním obehového média.
 
Štandardné rozmery:
 
Netypická úprava:
Umiestnená na inom prvku (T-odbočka, P-odbočka, domeriavací kus) bezšachtové zemné   vyhotovenie s H £ 600 mm alebo H > 600 mm.
 
Príklady označenia:
AS 168 150 C 0 B P   Armatúra Štandardná, DN 150, dĺžka 1,5 m , izolácia BPodzemný
 
Kombinovaná armatúra
Uzatváraciu armatúru kombinovanú s jednostrannými alebo obojstrannými vyústeniami   odvzdušnení a vypúšťaní (pozri 9.3) je potrebné dohodnúť s výrobcom. Odvzdušnovaciu a vypúšťaciu odbočku je na želanie možné opatriť uzatváracou armatúrou.
 
Kombinovaná armatúra s jednostranným vypúšťaním
 
Štandardné rozmery kombinovaných armatúr
 
Príklady označenia:
AK 168 200 C 0 B P   Armatúra Kombinovaná, DN 150, dĺžka 2,0 m , izolácia B
 
 
Kombinovaná armatúra s obojstranným vypúšťaním
 
 
Štandardné rozmery kombinovaných armatúr
 
 
Príklady označenia:
AK 168 250 C 0 B P   Armatúra Kombinovaná, DN 150, dĺžka 2,5 m , izolácia B,
 
Odvodnenie a odvzdušnenie
Vypúšťacie a odvzdušňovacie vyústenia sa dodávajú prefabrikované v určených častiach predizolovaného potrubia (väčšinou odbočka, vertikálny oblúk). Návarky sú izolované a izolácia je uzavretá koncovým čelom. Vyústenia môžu byť po dohode s výrobcom opatrené uzatváracími armatúrami. Predizolovaný komponent je vlastne T-kus, ktorý môže byť opatrený po dohovore s výrobcom odvzdušňovacou/vypúšťacou armatúrou
 
 
 
Príklady označenia:
TK 168 033 C 0 B P   T-Kus, DN 150/ DN 25, izolácia B, Podzemné