Predizolovaný systém do 150°C

Posted in Predizolované potrubia

Spoločnosť METALNET s.r.o. vyrába kompletný konštrukčný systém predizolovaných potrubí,  tvaroviek, kotvení, kompenzátorov, uzatváracích armatúr a iných komponentov, potrebných na projektovanie tepelných sietí vrátane monitorovacieho systému.

Predizolované potrubie do 150°C vyrábame ako tzv. združený systém, pre ktorý je charakteristické, že teplonosná rúra, izolácia a plášťová rúra tvoria jednotný celok.Vonkajší povrch teplonosnej rúry a vnútorný povrch plášťa je upravený tak, že izolačná PUR pena ich spojí a prenáša na ne sily. Potrubie môže byť vedené podzemne bezkanálovo v HDPE plášti, alebo nad zemou v plášti SPIRO. Združené potrubie sa pohybuje ako jednotlivý celok, ktorý je obmedzovaný trením v zemi. Dilatácia je zachytávaná kompenzátormi alebo oblúkmi.

Technické parametre združenej konštrukcie sú stanovené normou EN 253:2003. Axiálna pevnosť v šmyku je pri 23°C minimálne 0,12 MPa , tangenciálne 0,2 MPa.

Systém METALNET® dosahuje životnosť 30 rokov pri trvalom tepelnom zaťažení 150°C.

Potrubné komponenty sa dodávajú vo dvoch výrobných radoch : „A“ – štandardná izolácia (používaná pre potrubné systémy v bežných klimatických podmienkach), „B“ – zosilnená izolácia (používa sa v náročnejších klimatických podmienkach). Mimo toho je možné dohodnúť s výrobcom hrúbku izolácie podľa konkrétnej požiadavky.

Použitie pod zemou:

Predizolovaný systém do 150°C

Použitie nad zemou:

Schéma predizolovaný systém SPIRO

 

pdf.gif  Základný cenník prvkov predizolovaného potrubia

pdf.gif  Kompletný katalóg predizolovaného potrubného systému

pdf.gif  Návod na montáž zaslepenia predizolovaného potrubia

pdf.gif  Návod na montáž jednorázového kompenzátora

pdf.gif  Montážna spojka

pdf.gif  Prevádzkovo bezpečnostné predpisy pre prácu s PUR

pdf.gif  Pokyny pre spájanie vodičov monitorovacieho systému, protokol o vyhotoveni spoja, protokol z merania monitorovacieho systému, návod na montáž koncového izolačného tesnenia