Montážna spojka

Posted in Komponenty systému

Použitie konkrétneho spoja závisí okrem teploty a spôsobu uloženia aj od ďalších technických okolností, preto sa u každej stavby špeciálne posudzuje.


 
 
Typový rad spojov PIPECO pre združené systémy:     

SP  90 
Izolačné segmenty so zmrašťovacou HDPE presuvkou a adhéznym pásom
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia bez monitorovacieho systému. 

 
SP 120          
Dopeňovaná spojka so zmrašťovacou HDPE presuvkou a adhéznym pásom
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia so štandardným zaťažením.

 
SP 120-R          
Dopeňovaná spojka so zmrašťovacou redukovanou HDPE presuvkou
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia so štandardným zaťažením.

 
SP 120-SK 
Dopeňovaná spojka s dvoma zmrašťovacími HDPE presuvkami. 
Použitie: Pri zaizolovaní jednorázového kompenzátora.

  
SP 145
Dopeňovaná spojka so zmrašťovacou HDPE presuvkou a so zmrašťovacou fóliou
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia pre zvýšené zaťaženie.

 
SP 145-S 
Dopeňovaná spojka so zmrašťovacou HDPE presuvkou s adhéznym pásom a zmrašťovacou fóliou
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia pre mimoriadne náročné podmienky.

 
SP 145-SK 
Dopeňovaná spojka s dvoma zmrašťovacími HDPE presuvkami. 
Použitie: Pri zaizolovaní jednorázového kompenzátora.

  
SP 145-P
Dopeňovaná spojka s bandážovacím plechom, adhéznym pásom a zmrašťovacou fóliou celej šírky
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia, zvýšenom zaťažení alebo  neštandardných rozmeroch plášťa, redukovaných rozmeroch, pri  opravách a podobne

  
SP 145-R
Dopeňovaná spojka so zmrašťovacou, redukovanou HDPE presuvkou. 
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia so zvýšeným zaťažením. 

  
SP 145-RS
Dopeňovaná spojka so zmrašťovacou, redukovanou HDPE presuvkou s dvojitou izolácoiu. 
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia a mimoriadne náročné podmienky. 

                                        
SN  145      
Dopeňovaná spojka s bandážovacím plechom a tesniacimi okružkami, nadzemná
Použitie: Pri nadzemnom uložení potrubia - SPIRO.