Oblúk

Posted in Komponenty systému

Oblúky sa štandardne vyrábajú v sortimente 15°, 30°, 45°, 60°, 75°,  a 90°. Tolerancia uhla pre ≤ DN 200 ±2,0°, pre > DN 200 ±1,0°. Štandardné dĺžky ramien L1, L2 +/- 50 mm

 

 

Príklad označenia:

ON 168 090 C 0 B N  Oblúk Navarovaný, DN150,90°

Pri vstupe potrubia do budovy je často potrebné použiť vertikálne oblúky 90°, ktorých ramená sú štandardne 1,5 m a 1 mv rozsahu priemerov DN 20 až DN 250. Pri projektovaní resp. v objednávke je potrebné pri oblúkoch uviesť , že sa jedná o vstupy do budov. Vstupy do budov sa nazývajú aj tzv. vertikálne oblúky s prispôsobeným vedením monitorovacích vodičov.

Príklady označenia:

OV 273 090 B 3 B P

Oblúk Vertikálny, priemer 273 mm (DN 250), uhol 90°, Bezšvíková rúra (P235GH), hrúbka steny zosilnená 3x (7,1 mm základná je 5,0 mm), izolácia rad B , Podzemný

Netypická úprava:

Po dohode a upresneniach je možné upraviť dĺžku ramien podľa požiadaviek odberateľa, pridať návarok na odvodnenie alebo odvzdušnenie a podobne. Použitím neštandardných dĺžok ramien a uhlov rozlíšených po jednom stupni sa prispôsobujeme trase a znižujeme vstupné náklady stavby.