Oblúková rúra

Posted in Komponenty systému

Oblúkové rúry sa používajú namiesto tradičných oblúkov. Ich použitie prináša niektoré výhody pri navrhovaní a realizácii trasy a to hlavne jej optimalizáciu a menší počet spojov. Oblúkové rúry sa vyrábajú z rovnakých materiálov ako priame rúry. Požadované geometrické rozmery - polomer ohybu a uhol ohybu je potrebné výrobcovi presne zadať. Použitie oblúkovej rúry je potrebné konzultovať s výrobcom. Je možné dodať i iné geometrické rozmery napr. dĺžku celej rúry a dĺžku rovných koncov.

Nasledujúca tabuľka udáva minimálne prípustné polomery ohybu a maximálne prípustné uhly ohybu.