P-odbočka

Posted in Komponenty systému

 

Tabuľka štandardných rozmerov:

c = 150 mm,  d2 ≤ d1

Dĺžka ramien L1 a L2 platí pre odbočky 1:1. Pri redukovaných odbočkách je dĺžka ramena L2 spravidla menšia.

 

Výrobný program P- odbočiek

Netypická úprava:

Po dohode a spresnení pomerov v teréne, možnosť zmeny c alebo L, pridania návarku, prípadne armatúr a podobne. Pre nadzemné uloženie dodávané v plášti SPIRO.

Príklady označenia:

PO 168 137 C 0 B N   P- odbočka DN 150/ DN 125, izolácia B , nadzemná