Pevný bod v oblúku

Posted in Komponenty systému

Štandardné rozmery:


Dĺžky ramien L1, L2  = 1500 mm ± 50 mm.

Ostatné parametre sú rovnaké ako u oblúkov.


Ukotvenie ako u priamych pevných bodov.

Úprava pre nadzemné uloženie:

Plášť potrubia je zhotovený z rúry typu SPIRO a kotvenie je prispôsobené nosnej konštrukcii potrubia pre privarenie na túto konštrukciu.

Netypická úprava:

Po dohode a upresneniach (napr. upravená dĺžka L, nesymetrické ramená a podobne)

 Príklady označenia:

OP 168 045 C 0 B P   Oblúk sPevným bodom DN 150, uhol 45°, izolácia B , Podzemný