Prechod stenou

Posted in Komponenty systému

Zabezpečuje utesnenie prechodu potrubia cez stenu – zabraňuje preniknutiu vlhkosti popri rúre do suterénu. Je riešený presuvnou rúrou s golierom ktorý sa zabuduje medzi stenu a prímurovku s hydroizoláciou, príp. gumovým labyrintovým tesniacim krúžkom vsadeným medzi plášťovou rúrou a stenou. Vnútorný priemer tesnenia zodpovedá priemeru plášťovej rúry. Priestor medzi presuvnou rúrou a plášťovou rúrou sa utesní zmrašťovacou fóliou, ktorá je v dodávke.

Druhý variant je gumový labyrintový tesniaci krúžkom vsadeným medzi plášťovou rúrou a stenou. Vnútorný priemer tesnenia zodpovedá priemeru plášťovej rúry.Tesnenie prechodu stenou sa pred napojením na jestvujúci rozvod navlečie na plášťovú rúru v mieste, kde potrubie prechádza cez stenu. Po ustavení potrubia do polohy v ktorej sa bude nachádzať počas prevádzky sa otvor dobetónuje.