Rovná rúra

Posted in Komponenty systému

Dodáva sa v štandardných dĺžkach +/- 20 mm pokiaľ sa nedohodne inak:

U rúr s plášťom HDPE pre bezkanálové podzemné použitie 

L = 6000 mm - pre DN menšie alebo rovné 80
L = 12000 mm - pre DN väčšie alebo rovné 40
 

Nezapenený voľný koniec teplonosnej rúry je 160 mm (±10 mm), pre DN 500 a viac je voľný koniec 200 mm ( +/- 10 mm). .

U rúr s plášťom SPIRO pre nadzemné použitie  

L = 6000 mm - pre všetky DN
L = 12000 mm - pre DN väčšie alebo rovné 40

Nezapenený voľný koniec teplonosnej rúry je 200 mm ( +/- 10 mm).


Netypická úprava: ukončenie klenutým dnom, prípadne prírubou.

Izolácia: Pre každý rozmer DN sú k dispozícii tri druhy izolácií

-       štandardná, rad „A“

-       zosilnená, rad „B“

-       dvakrát zosilnená, rad „C“

Izolácia radu „C“, prípadne neštandardné rozmery a kombinácie rozmerov a materiálov je potrebné konzultovať s výrobcom.

 Izolácia v plášti HDPE - rad A


Príklady označenia:

RP 168 012 C 0 A P

Rúra Priama, priem. 168,3 mm (DN 150), dĺžka 12 m, Oceľ C-uhlíkatá (P235 TR1), základná hrúbka steny 0 (4,0 mm) , izolácia rad A , Podzemné

 

Izolácia v plášti HDPE – rad B

Príklady označenia:

RP 076 006 C 0 B P

Rúra Priama, priem. 76,1mm (DN 65), dĺžka 6 m, Oceľ C-uhlíkatá (P235 TR1), základná hrúbka steny 0 (2,9 mm) , izolácia rad B , Podzemné 

 

 Rúry pre nadzemné vedenie:

 

Izolácia v plášti SPIRO – rad A

 

Príklady označenia:

RP 168 012 C 0 A N

Rúra Priama, priem. 168,3 mm (DN 150), dĺžka 12 m, Oceľ C-uhlíkatá (P235 TR1), základná hrúbka steny 0 (4,0 mm) , izolácia rad A , N nadzemné

 

Izolácia v plášti SPIRO – rad B

Príklady označenia:

RP 168 012 C 0 B N

Rúra Priama, priem. 168,3 mm (DN 150), dĺžka 12 m, Oceľ C-uhlíkatá (P235 TR1), základná hrúbka steny 0 (4,0 mm) , izolácia rad B , N nadzemné