T-odbočka

Posted in Komponenty systému

 

Tabuľka štandardných rozmerov:

c = 50 mm,   d2 ≤ d1

Dĺžka ramien L1 a L2 platí pre odbočky 1:1. Pri redukovaných odbočkách je dĺžka ramena L2 spravidla menšia.

                                                                                  

Výrobný program T-odbočiek pre izoláciu A

Netypická úprava:

Po dohode a upresnení pomerov v teréne, možnosť zmeny c alebo L, pridania návarku, prípadne armatúr a podobne.

Pre nadzemné uloženie dodávané v plášti SPIRO.

Príklady označenia:

TO 168 137 C0 A P   T- Odbočka DN 150/ DN 125, izolácia A , Podzemná