HDPE potrubia (plastové potrubia)

Posted in HDPE potrubia

 

 Spoločnosť Pipeco Slovakia s.r.o. vyrába polyetylénové potrubné systémy len zo surovín, ktoré sú označované ako PE100+ a svojou kvalitou vysoko prevyšujú bežne dodávané rúry.Tieto suroviny su periodicky testované na tri kritické parametre, ktoré rozhodujúcou mierou určujú kvalitu rúry a v týchto testoch preukazujú svoje výnimočné vlastnosti.

 

Sú to:

  • medza pevnosti pri tečení (creep rapture strength)
  • odolnosť voči korózii za napätia (stress crack resistance)
  • odolnosť proti rýchlemu šíreniu trhlín (rapid crack propagation)  


Pre prevádzkovateľa to predstavuje vyššiu spoľahlivosť a životnosť potrubia, pre realizátora väčšiu istotu, že potrubie sa nepoškodí pri jeho ukladaní.
Viac nájdete na stránke :http://www.pe100plus.net

 


HDPE potrubia vyrábame pre aplikácie: 

 


 

Ochrana HDPE potrubia v zimnom období

Sme jediným výrobcom na Slovensku, ktorý dodáva predizolovaný HDPE systém  kde medionosná rúra je z HD polyetylénu, používaného na tlakové rozvody vody.  Tento systém je vhodný na ochranu prepravovaného média v zimnom období (napr. premostenia vodných tokov) a na výstavbu chladiacich systémov na báze glykolu (teplotný interval od -30° do 4°).

 

 

Potrubie môže byť vedené podzemne bezkanálovo v HDPE plášti, alebo nad zemou v plášti SPIRO.