9. Elektrofúzne zváracie jednotky

Posted in Inštalácia a zváranie HDPE systému

 Monovalentné zváracie jednotky

Monovalentné zváracie jednotky sa môžu použiť na zvarenie PE elektrotvaroviek od jedného výrobcu. Na zvarenie ostatných tvaroviek sa neposkytujú žiadne záruky.

Monovalentná zváracia jednotka EURO S1 umožňuje pracovať s napätím nižším ako 50V a je vyrobená v súlade s normami  ISO 12176-1 – prEN 14883 a vybavená značkou CE.

Sila ohrevu je automaticky priradená podľa určitého typu a priemeru elektrotvarovky, SDR zváranej rúry/tvarovky a okolitej teploty. Jednotka sa môže použiť na celý sortiment tvaroviek spoločnosti Eurostandard a používa vypínaciu technológiu, ktorá jej umožňuje byť ľahkou a kompaktnou.

 

Displej sprevádza zvárača pri zadávaní parametrov:

 • typ zváranej tvarovky – priemer – SDR a následne ukáže nasledovné zváracie parametre:
 • okolitú teplotu
 • napätie
 • dobu zvarenia
 • postupné poradie operácií zvárania
 • alarm alebo chybovú správu.

 

Zváracia jednotka EURO S1 ukladá údaje o zváraní – kód zvárača, miesto práce, dátum a čas elektrofúzie a parametre zvárania. Uložené údaje môžu byť následne prenesené na papier alebo do osobného počítača pomocou vhodného softwaru.

(Kapacita pamäte: max 700 zváraní)

 Zvárací prístroj by sa mal výrobcovi predkladať na pravidelnú dvojročnú dôkladnú prehliadku.

VLASTNOSTI EURO S1

 • vstupné napätie            230V AC ± 15% / 50 Hz ± 15%
 • výstupné napätie          < 50V
 • max spotreba               4500 W
 • operačná teplota          od –5°C do +45°C
 • port tlačiarne                 RS 232
 • ochrana                       IP 54
 • rozmery cm                  36x21x31
 • váha v kg                     14,2

 

 Univerzálna zváracia jednotka

Univerzálne zváracie jednotky sa používajú na zváranie PE elektrotvaroviek dodaných s čiarovým kódom typu Interleaved 2,5.

 • parametre zvárania (čas/napätie) sa môžu zadať buď prečítaním čiarového kódu svetelným perom alebo ručne na základe údajov od výrobcu
 • Jednotka je vybavená sériovým portom k tlačiarni, ktorý umožňuje preniesť uložené údaje ako zvárací cyklus, kód zvárača, dátum/čas, miesto zvárania, parametre zvárania na papier.  (kapacita pamäte: max 1000 zváraní)
 • Všetky uložené údaje je možné príslušným softwarom preniesť aj do osobného počítača.

 Zvárací prístroj by sa mal predkladať výrobcovi na pravidelnú dvojročnú dôkladnú prehliadku.

VLASTNOSTI EURO P40

 • vstupné napätie            230V  ± 10% / 50 Hz ± 10%
 • výstupné napätie          < 50V
 • max spotreba               4400 W
 • operačná teplota          od –10°C do +45°C
 • operačný rozsah           20 – 710 mm
 • systém nastavenia         automatický s načítaním čiarového kódu a/alebo manuálne nastavenie
 • zistiteľnosť                   podľa ISO 12176-4
 • použiteľný ISO kód     24 elektrofúzií / 30 zváračov /26-40 zistiteľností

 

  Napájanie zváracích jednotiek elektrickými generátormi 

Aby sa predišlo riziku poškodenia, odporúča sa používať generátory na dodávanie energie do elektrofúznych jednotiek v súlade s nasledovnými inštrukciami:

 

 • VÝKON, podľa tabuľky nižšie:

 

Typ/priemer Výkon (KVA)

Tvarovka hrdlová – T – koleno – redukcia  dn 20 / 125

Sedlová tvarovka dn 40 / 250

3,0

Tvarovka hrdlová – T – koleno – redukcia  dn 140 / 400

5,5

 

 • FREKVENCIA NAPÁJANIA 50 Hz ± 10%

Upozornenie: niektoré generátory dodávajú prúd pri 60 Hz frekvencii. Tieto sa nesmú používať.

 

 • monofázne napätie s len striedavým prúdom 230 V s frekvenciou 50 Hz

Nepoužívať jednosmerný alebo upravený prúd.

 

 • PREDLŽOVACIE KÁBLE s veľkosťou 2,5 mm2 do 10 m a 4,0 mm2 do 30 m

 

 • HARMONICKÉ SKRESLENIE generátora musí byť v rámci 20 %

 

 Pomocné zariadenia Centrovacia svorka

 • chráni spoj počas elektrofúzie alebo následného chladnutia proti vonkajším mechanickým tlakom
 • umožňuje korigovať spájané konce rúr nezarovnané na stred  a napraviť neokrúhle časti rúr, ktoré sú oválne

Centrovacia svorka je pomocným zariadením elektrofúznej zváracej jednotky. Jej použitie je nevyhnutné pre úspešné elektrofúzne spojenie. Svorka je zložená z podporného rámu so 4 čeľusťami a redukčnou vložkou, ktorá umožňuje adaptovať svorku na rôzne priemery a tvarovky. Súčasné použitie viacerých centrovacích svoriek urýchli dobu inštalácie.

 Odvíjač

Je podobný ako centrovacia svorka, ale má širšie čeľuste určené na použitie mechanickej sily na steny rúr za účelom ich správnej ovalizácie bez poškodenia ich celistvosti.

Používa sa najmä pre priemery do 110 mm, ktorá zodpovedá maximálnej veľkosti doporučenej pre zvinuté rúry.

 Rezačka na rúry

 Rezačka na rúry sa používa na rovnomerné rozrezanie   spájanej rúry. Používať sa môžu typy s valčekom alebo iným nástrojom a pre správny výber typu rezačky je potrebné zvážiť hrúbku steny rúry.

Elektrické rezačky s vysokou rýchlosťou rezania, ako brúsky, drviče a pod, sa neodporúčajú, keďže vysoká teplota môže poškodiť vlastnosti materiálu.

 

Mechanická škrabka (lúpacie zariadenie)

 Zoxidovaná vrstvička na rúre/tvarovke malého priemeru (do 63 mm) sa odstraňuje ručnou škrabkou s rovnou vymeniteľnou čepeľou. Mechanické škrabky sú použiteľné pre rúry s priemerom väčším ako 63 mm. Pripevňujú sa na konce rúr/tvaroviek. Odstránenie zoxidovanej vrstvičky sa vykonáva ručne, pohybovaním špeciálneho zariadenia. Používanie takýchto nástrojov si vyžaduje dokonalý rez na konci rúry vytvorený rezačkou a pravidelnú prehliadku rezacieho nástroja.