4. Spôsoby spájania HDPE systému

Posted in Inštalácia a zváranie HDPE systému

PE potrubia a tvarovky sa najčastejšie spájajú nasledovnými spôsobmi:

 • fixný (nerozoberateľný) spôsob (tepelné zváranie)
 • rozoberateľný spôsob (mechanické spojenie)

 

1. Fixný spôsob

Technológia fixného spôsobu spájania spočíva v kontaktnom tepelnom zvarení, bežne označovanom ako zváranie na tupo, ďalej spájanie elektrofúznymi tvarovkami, polyfúzne zváranie a elektrofúzne zváranie, vhodné pre PE potrubia a tvarovky podľa noriem EN 1555 a EN 12201.Tepelným zváracím procesom sa  jednotlivé potrubia stanú jedinou súčasťou, pričom platí, že zvarový spoj má minimálne rovnakú pevnosť v ťahu ako spájané rúry.   Polyetylén s polypropylénom sa vzájomne nesmú zvárať. Rovnako tak nie je možné zvarenie rúr a tvaroviek z rozvetveného a lineárneho PE (rozvetvený PE {LDPE, rPE}je starší vývojový stupeň vo výrobe PE). Tieto pomerne ťažko od seba odlíšiteľné materiály sa v žiadnom prípade nesmú zvariť. Ak je nutné takéto materiály spojiť (alebo v prípade pochybností o pôvode rúr), je lepšie použiť mechanické tvarovky. RÚRY Z POLYETYLÉNU SA NEMÔŽU LEPIŤ! Nesmú sa spájať ani pomocou závitov.  

1.1 Zváranie na tupo

Tento spôsob sa používa na zvarenie rúr a tvaroviek rovnakej hrúbky a priemeru. Princíp tejto technológie spočíva v nahriatí koncov rúr tzv. výhrevným zrkadlom, ktorého plochy sú pokryté teflónovou fóliou, následným spojením pod predpísaným prítlačným tlakom a vychladnutím (v závislosti od typu rúry).     

 

 

 

 

 

1.2 Zváranie hrdlovou tvarovkou

 Tento zvárací proces používa špeciálne tvarovky  takého tvaru, ktorý dokáže obsiahnuť koniec rúry, ktorý sa zvarí. Rúry a tvarovky sa nahrejú ohrevným telesom špecifickým pre každý priemer. Dobrý výsledok tohto spôsobu závisí od manuálnej zručnosti zvárača. Z tohto dôvodu nemá tento spôsob široké uplatnenie.

 

 

 

 

 

1.3 Polyfúzne zváranie

Pre  zváranie vnútorných vodovodov  sa často využíva  technológia polyfúzneho zvárania. Princíp  spočíva v  nahriatí  vonkajšieho  povrchu  rúry a  vnútorného povrchu spojovacej tvarovky výhrevným telesom a následným zasunutím  natavených plôch do seba. Teplota zvárania je 250 - 270˚C.  

 

 

1.4 Zváranie elektrofúziou

Touto technológiou sa spájajú PE MD a PE HD rúry a tvarovky rovnakého priemeru a rovnakou alebo odlišnou hrúbkou steny pomocou elektrofúznej tvarovky, ktorá nataví povrchy rúr teplom vyvolaným zabudovanou elektrickou odporovou špirálou. Dávkovanie elektrickej energie sa vykonáva poloautomaticky manuálnym nastavením  parametrov z tabuliek alebo automaticky pomocou magnetickej karty tvarovky, ktorá sa načíta do elektrofúznej zváracej jednotky.    

 

 

 

2. Rozoberateľný spôsob

Rozoberateľný spôsob spájania zahŕňa všetky spojenia so zúženým koncom a podpornou prírubou ako aj lisovacími tvarovkami (rýchlo uvoľniteľné spojenie). Tento spôsob umožňuje spojiť rôzne materiály (PE, PVC, oceľ alebo liatinu), pridať ventily a použiť aj viac ovalizované rúry, ktoré si sú tvarovky schopné sformovať. Tvarovka na mechanické spájanie sa môže dodávať na montáž v teréne alebo sa môže predmontovať výrobcom. Tvarovka obyčajne obsahuje kompresnú časť na zabezpečenie integrity tlaku, tesnosti a odolnosti proti koncovým zaťaženiam. Mechanické tvarovky a spojky môžu byť kovové alebo plastové. Platí pre ne, že správne uskutočnené spojenie má rovnakú alebo vyššiu pevnosť v ťahu ako samotná spojená rúra. 

 

 2.1  Zúžený koniec a podporná príruba

Spájanie so zúženým koncom, podpornou prírubou a tesnením sa používa na spojenie PE rúr s rúrami z iného materiálu alebo na pripojenie k ventilom, vetvám, atď. Môže sa tiež použiť na dočasné spojenie dvoch PE rúr. Zúžený koniec musí byť napojený k PE rúre zvarením na tupo alebo elektrofúziou, čím sa vytvorí podporný základ pre prírubu, väčšinou vyrobenú z ocele alebo hliníka. Protiľahlá príruba je spojená skrutkami a tesnosť je zabezpečená použitím plochého tesnenia. Tesniace materiály sú rôzne a závisia od použitia potrubia (voda alebo plyn).

 

2.2 Zúžený koniec a PP príruba

Tento spôsob spojenia je podobný ako vyššie uvedený spôsob. Je vytvorený PE zúženým koncom a PP prírubou špeciálneho dizajnu, ktorá zabraňuje deformáciám protiľahlej príruby a zabezpečuje tesnosť spojenia počas dlhého obdobia.

     

 

 

 2.3 Lisovacia tvarovka

Nazýva sa tiež „rýchlo uvoľniteľné spojenie“ alebo „svorkové spojenie“ kvôli jeho konštrukčným vlastnostiam, ktoré pozostávajú z hlavného tela zoskrutkovaného dvomi skrutkami. Tesnosť je zabezpečená elastomerickým tesnením stlačeným mechanickými telesami. Tento typ tvarovky sa obyčajne používa v nízkotlakových potrubných systémoch, keďže pretlak alebo nárazy môže uvoľniť tesnosť na rúre.

 

2.4 Spájanie pomocou celoplastovej tvarovky 

Je vhodné pre rozoberateľný spoj na rozvody vnútorného vodovodu. Systém pozostáva z celoplastovej tvarovky opatrenej závitom a kónickými čeľusťami. Pri skrutkovaní závitu sa kónické čeľuste sťahujú do rúry a tým sa vytvára vodotesný spoj. Tieto spoje sú vhodné pre menšie  priemery rúr  PE  LD  (PE 40) a PE MD (PE  80). 

 

 Zoznam pracovných pomôcok na budovanie vodovodných sietí

      Zváracia technika na spájanie PE potrubí

 • strojné zariadenia na zváranie na tupo
 • hydraulické do DN 600
 • s CNC riadením do DN 315
 • segmentové zváračky
 • kombinované stroje na zváranie na tupo a polyfúzne zváranie
 • ručné zrkadlá na polyfúzne zváranie a zváranie na tupo
 • univerzálne zváračky na zváranie elektrofúziou

 

     Agregáty na výrobu prúdu

  

 • s výkonom 220V/5kW
 • s výkonom 380V/7kW

     Ďaľšie zariadenie a náradie na stavbu rozvodov 

 • balónovacie súpravy
 • ručné rezačky rúr
 • lúpacie zariadenia
 • ručné škrabky
 • upínacie zariadenia
 • stláčacie zariadenia

 

     Príslušenstvo a pomôcky na stavbu rozvodov

 • klzné a centrovacie objímky na vedenie rúr v chráničkách
 • reparačné vložky na elektrofúzne zváranie
 • popisné tabuľky na  inžinierske siete
 • odmasťovací prostriedok na PE
 • bezvláknitý papier
 • čistiace valce na údržbu potrubí