Doplnky

Posted in Komponenty systému

 

Zaslepenie  potrubia

Klenuté dno uzatvára medionosnú rúru a ukončenie potrubia je uzavreté v izolácii. Komponent sa po dohovore s výrobcom dodáva ako súčasť iného komponentu (napr. zaslepené odbočujúce rameno odbočky) , prípadne sa dodajú komponenty pre doizolovanie na stavbe.

 

 Návod na zaslepenie potrubia

Koncová objímka

Vodotesne uzatvára izoláciu na konci dodávanej trasy . Je dodávaná ako zmrašťovacia koncovka, ktorá sa montuje na stavbe alebo ako prefabrikovaná u výrobcu na priamej rúre.

Pre ochranu izolácie na konci nadzemného  potrubia sa požíva plechová záslepka SPIRO, ktorá je prednostne montovaná u výrobcu.

 

 

 Návod na montáž koncového izolačného tesnenia